جزئیات طراحی

 

بند ورزشی تک رنگ با رویه مشبک مهندسی شده


زیره میانی کانتور جذب کننده ضربه


زیره کششی انعطاف پذیر


جزئیات آرم Skechers®